3.7 Slutsats

Övergången från den analoga åldern till den digitala tiden skapar nya möjligheter för undersökningsforskare. I det här kapitlet har jag hävdat att stora datakällor inte kommer att ersätta undersökningar och att överflöd av stora datakällor ökar - inte minskar - värdet av undersökningar (avsnitt 3.2). Därefter sammanfattade jag den sammanlagda undersökningsfelramen som utvecklades under de första två eraserna av undersökningsforskningen, och som kan hjälpa forskare att utveckla och utvärdera metoder för tredje era (avsnitt 3.3). Tre områden där jag förväntar mig att se spännande möjligheter är (1) sannolikhetsprovtagning (avsnitt 3.4), (2) datorstyrda intervjuer (avsnitt 3.5) och (3) koppling av undersökningar och stora datakällor (avsnitt 3.6). Undersökningsforskning har alltid utvecklats, drivs av förändringar i teknik och samhälle. Vi bör omfamna den utvecklingen, samtidigt som vi fortsätter att dra vishet från tidigare eroder.