5.5.3 Focus uppmärksamhet

Med tanke på att du har hittat ett sätt att motivera deltagande och du kan utnyttja deltagare med vidsträckta intressen och färdigheter, är nästa stora utmaning som du har som designer att fokusera deltagarnas uppmärksamhet där det blir det mest värdefulla, en punkt utvecklats mycket i Michael Nielsens bok Reinventing Discovery (2012) . I mänskliga beräkningsprojekt, som Galaxy Zoo, där forskare har en explicit kontroll över uppgifterna, är fokuseringen av uppmärksamhet lättast att upprätthålla. Till exempel i Galaxy Zoo kunde forskarna ha visat varje galax tills det kom överens om dess form. Vidare kan en scoring system användas vid distribuerad datainsamling för att fokusera individer på att ge den mest användbara inmatningen, som gjordes i PhotoCity.