5.5 Designa din egen

Fem principer för att utforma ett masssamarbetsprojekt: motivera deltagare, hävda heterogenitet, fokusera uppmärksamhet, möjliggöra överraskning och vara etisk.

Nu när du kan vara glad över möjligheten till masssamarbete för att lösa ditt vetenskapliga problem, skulle jag vilja ge dig några råd om hur du faktiskt gör det. Även om masssamarbeten kanske är mindre kända än de tekniker som beskrivs i tidigare kapitel, såsom undersökningar och experiment, är de inte i sig svårare. Eftersom de teknologier som du kommer att kunna utnyttja utvecklas snabbt, kan de mest användbara råd som jag erbjuder erbjuda uttryckas i allmänna principer, i stället för stegvisa instruktioner. Mer specifikt finns det fem generella principer som jag tror hjälper dig att designa ett masssamarbetsprojekt: motivera deltagare, dra nytta av heterogenitet, fokusera uppmärksamhet, möjliggöra överraskning och vara etisk.