6.7.2 Sätt dig i alla andras skor

Ofta är forskare så inriktade på de vetenskapliga syftet med sitt arbete att de bara ser världen genom den linsen. Denna myopi kan leda till dålig etisk bedömning. Därför, när du tänker på din studie, försök att föreställa dig hur dina deltagare, andra relevanta intressenter, och till och med en journalist kan reagera på din studie. Det här perspektivet är annorlunda än att avbilda hur du skulle känna dig i var och en av dessa positioner. Snarare försöker man föreställa sig hur dessa andra människor kommer att känna, en process som sannolikt kommer att inducera empati (Batson, Early, and Salvarani 1997) . Att tänka igenom ditt arbete ur dessa olika perspektiv kan hjälpa dig att förutse problem och flytta ditt arbete till en bättre etisk balans.

När du föreställer ditt arbete ur andras perspektiv bör du dessutom förvänta dig att de sannolikt kommer att fixa på livliga värsta scenarier. Till exempel, som svar på emotionell smitta, fokuserade vissa kritiker på möjligheten att det kunde ha utlöst självmord, en låg sannolikhet men extremt livlig värsta scenariot. När människors känslor har aktiverats och de fokuserar på värsta scenarier, kan de helt och hållet förlora sannolikheten för att denna värsta händelse inträffar (Sunstein 2002) . Det faktum att människor kanske svarar emotionellt betyder emellertid inte att du ska avfärda dem som oinformerade, irrationella eller dumma. Vi bör alla vara ödmjuka nog för att inse att ingen av oss har en perfekt syn på etik.