6.7 Praktiska tips

Förutom höga sinnade etiska principer, det finns praktiska frågor i forskningsetik.

Förutom de etiska principerna och ramarna som beskrivs i detta kapitel vill jag också erbjuda tre praktiska tips baserat på min personliga erfarenhet, genomföra, granska och diskutera social forskning i digital ålder: IRB är ett golv, inte ett tak ; sätt dig i alla andras skor ; och tänka på forskningsetiken som kontinuerlig, inte diskret .