3.6 Undersökningar kopplade till stora datakällor

Genom att länka enkäter till stora datakällor kan du producera uppskattningar som skulle vara omöjliga för enskilda datakällor.

De flesta undersökningarna är fristående, självständiga insatser. De bygger inte på varandra, och de utnyttjar inte alla andra data som finns i världen. Detta kommer att förändras. Det finns bara för mycket att vinna genom att länka enkätdata till de stora datakällorna som diskuteras i kapitel 2. Genom att kombinera dessa två typer av data är det ofta möjligt att göra något som var omöjligt för endera enskilt.

Det finns ett par olika sätt på vilka undersökningsdata kan kombineras med stora datakällor. I det här avsnittet beskriver jag två tillvägagångssätt som är användbara och tydliga, och jag ringer dem berikade frågar och förstärks frågar (figur 3.12). Även om jag ska illustrera varje tillvägagångssätt med ett detaljerat exempel bör du inser att det här är allmänna recept som kan användas med olika typer av undersökningsdata och olika typer av stora data. Vidare bör du märka att var och en av dessa exempel kan ses på två olika sätt. När man tänker tillbaka på idéerna i kapitel 1 kommer vissa att se dessa studier som exempel på "custommade" -undersökningsdata som förbättrar "readymade" stora data, och andra kommer att se dem som exempel på "readymade" stora dataförbättrande "custommade" undersökningsdata. Du borde kunna se båda vyerna. Slutligen bör du märka hur dessa exempel klargör att undersökningar och stora datakällor kompletterar och inte ersätter.

Figur 3.12: Två sätt att kombinera stora datakällor och undersökningsdata. I berikad fråga (avsnitt 3.6.1) har den stora datakällan en kärnmått av intresse och undersökningsdata bygger det nödvändiga sammanhanget kring det. I förstärkt fråga (avsnitt 3.6.2) har den stora datakällan inte en kärnmått av intresse, men används för att förstärka undersökningsdata.

Figur 3.12: Två sätt att kombinera stora datakällor och undersökningsdata. I berikad fråga (avsnitt 3.6.1) har den stora datakällan en kärnmått av intresse och undersökningsdata bygger det nödvändiga sammanhanget kring det. I förstärkt fråga (avsnitt 3.6.2) har den stora datakällan inte en kärnmått av intresse, men används för att förstärka undersökningsdata.