5.4 Distribuerad datainsamling

Mass samarbete kan också hjälpa till med insamling av uppgifter, men det är svårt att säkerställa kvaliteten på uppgifterna och systematiska metoder för provtagning.

Förutom att skapa mänskliga beräkningar och öppna samtalsprojekt kan forskare också skapa distribuerade datainsamlingsprojekt. Faktum är att mycket av kvantitativ samhällsvetenskap redan bygger på distribuerad datainsamling med betald personal. Till exempel, för att samla in data för den allmänna sociala undersökningen, anställer ett företag intervjuare att samla in information från respondenterna. Men, om vi på något sätt kan locka in volontärer som datainsamlare?

Som exemplen nedan - från ornitologi och datavetenskap-show, kan distribuerad datainsamling möjliggöra för forskare att samla in data oftare och på fler ställen än tidigare. Vidare, med lämpliga protokoll, kan dessa data vara tillförlitliga nog att användas för vetenskaplig forskning. Faktum är att för vissa forskningsfrågor är distribuerad datainsamling bättre än vad som realistiskt skulle vara möjligt med betalade datainsamlare.