5.6 Slutsats

Mass samarbete gör det möjligt för forskarna att lösa vetenskapliga problem som var omöjliga att lösa innan.

Den digitala tiden möjliggör masssamarbete inom vetenskaplig forskning. Istället för att bara samarbeta med ett litet antal kollegor eller forskningsassistenter kan vi, som tidigare, samarbeta med alla i världen som har en Internetanslutning. Som exemplen i det här kapitlet visar har dessa nya former av masssamarbete redan möjliggjort verkliga framsteg på viktiga problem. Vissa skeptiker kan ifrågasätta tillämpningen av masssamarbete för social forskning, men jag är optimistisk. Helt enkelt finns det många människor i världen och om våra talanger och energier kan utnyttjas, kan vi göra fantastiska saker tillsammans. Med andra ord, förutom att man lär sig från människor genom att observera sitt beteende (kapitel 2), fråga dem frågor (kapitel 3) eller registrera dem i experiment (kapitel 4) kan vi också lära av människor genom att göra dem till forskningssamarbetare.

Med tanke på social forskning anser jag att det är till hjälp att dela upp masssamarbetsprojekt i tre grova grupper:

  • I mänskliga beräkningsprojekt kombinerar forskare insatserna från många som arbetar med enkla mikrotackar för att lösa problem som är omöjligt stora för en person.
  • I öppna samtalsprojekt ställer forskare ett problem med en lättläst lösning, söker lösningar från många människor och väljer sedan det bästa.
  • I distribuerade datainsamlingsprojekt möjliggör forskare deltagarna att bidra med nya mätningar av världen.

Förutom att främja social forskning har masssamarbetsprojekten också en demokratiseringskapacitet. Dessa projekt utökar både utbudet av personer som kan organisera stora projekt och utbudet av personer som kan bidra till dem. Precis som Wikipedia ändrade vad vi trodde var möjligt kommer framtida masssamarbetsprojekt att förändra vad vi tycker är möjligt i vetenskaplig forskning.