6.6 Områden svårighets

De fyra etiska principerna - Respekt för personer, förmån, rättvisa och respekt för lag och allmänintresse - och de två etiska ramarna - konsekvenser och deontologi - bör hjälpa dig att reda på eventuella forskningsetiska problem som du står inför. Baserat på egenskaperna för digital-åldersforskning som beskrivits tidigare i detta kapitel och baserat på de etiska debatter som vi hittills har beaktat ser jag dock fyra områden med särskild svårighet: informerat samtycke , förståelse och hantering av informationsrisk , integritet och beslutsfattande inför osäkerhet . I de följande delarna kommer jag att beskriva de fyra frågorna mer detaljerat och ge råd om hur man hanterar dem.