6.2.3 Encore

Forskare fick folkens datorer hemligt att besöka webbplatser som potentiellt blockerades av repressiva regeringar.

I mars 2014 lanserade Sam Burnett och Nick Feamster Encore, ett system för att tillhandahålla realtid och globala mätningar av censur på Internet. För att göra detta uppmuntrade forskarna, som var på Georgia Tech, att ägare av webbsidor installerade denna lilla kodbit i källfilerna på deras webbsidor:

 <iframe  src= "//encore.noise.gatech.edu/task.html"  width= "0"  height= "0"  style= "display: none" ></iframe> 

Om du råkar besöka en webbsida med det här koden i den, försöker din webbläsare att kontakta en webbplats som forskarna övervakade för möjlig censur (t.ex. webbplatsen för ett förbjudet politiskt parti). Därefter kommer din webbläsare att rapportera till forskarna om huruvida det var möjligt att kontakta den potentiellt blockerade webbplatsen (figur 6.2). Dessutom kommer allt detta vara osynligt om du inte kontrollerar HTML-källfilen på webbsidan. Sådana osynliga sidförfrågningar från tredje part är faktiskt ganska vanliga på webben (Narayanan and Zevenbergen 2015) , men de innebär sällan explicita försök att mäta censur.

Figur 6.2: Schematisk av Encore-designen (Burnett och Feamster 2015). Ursprungswebbplatsen har ett litet kodfragment som är inbäddat i det (steg 1). Din dator gör webbsidan, som utlöser mätuppgiften (steg 2). Din dator försöker få åtkomst till ett mätmål, vilket kan vara webbplatsen för en förbjuden politisk grupp (steg 3). En censor, t.ex. en regering, kan då blockera din åtkomst till mätmålet (steg 4). Slutligen rapporterar din dator resultaten av denna förfrågan till forskarna (inte visad i figuren). Reproducerad med tillstånd från Burnett och Feamster (2015), figur 1.

Figur 6.2: Schematisk av Encore-designen (Burnett and Feamster 2015) . Ursprungswebbplatsen har ett litet kodfragment som är inbäddat i det (steg 1). Din dator gör webbsidan, som utlöser mätuppgiften (steg 2). Din dator försöker få åtkomst till ett mätmål, vilket kan vara webbplatsen för en förbjuden politisk grupp (steg 3). En censor, t.ex. en regering, kan då blockera din åtkomst till mätmålet (steg 4). Slutligen rapporterar din dator resultaten av denna förfrågan till forskarna (inte visad i figuren). Reproducerad med tillstånd från Burnett and Feamster (2015) , figur 1.

Denna metod att mäta censur har några mycket attraktiva tekniska egenskaper. Om ett tillräckligt antal webbplatser innehåller det här enkla kodavsnittet, kan Encore tillhandahålla en mätning på realtid, i stor skala på vilka webbplatser som censureras. Innan projektet lanserades, tilldelade forskarna sin IRB, som avböjde att granska projektet eftersom det inte var "human subjects research" enligt den gemensamma regeln (de regler som reglerar mest federalt finansierad forskning i USA, för mer information, se den historiska bilagan i slutet av detta kapitel).

Strax efter att Encore lanserades, kontaktade Ben Zevenbergen, då en doktorand, till forskarna för att ta upp frågor om projektets etik. Särskilt var Zevenbergen oroad över att människor i vissa länder skulle kunna utsättas för risker om deras dator försökte besöka vissa känsliga webbplatser, och dessa personer godkände inte att delta i studien. Baserat på dessa konversationer ändrade Encore-teamet projektet för att försöka mäta censuren av endast Facebook, Twitter och YouTube, eftersom tredjepartsförsök att komma åt dessa webbplatser är vanliga vid normal webbläsning (Narayanan and Zevenbergen 2015) .

Efter samling av data med denna modifierade design skickades ett papper som beskriver metoden och några resultat till SIGCOMM, en prestigefylld datavetenskapskonferens. Programkommittén uppskattade det tekniska bidraget från papperet, men uttryckte oro över bristen på informerat samtycke från deltagarna. I slutändan beslutade programkommittén att publicera papperet, men med ett undertecknat uttalande som uttryckte etiska problem (Burnett and Feamster 2015) . Ett sådant undertecknande uttalande hade aldrig använts tidigare vid SIGCOMM, och det här fallet har lett till ytterligare debatt bland datavetenskapare om (Narayanan and Zevenbergen 2015; B. Jones and Feamster 2015) natur i sin forskning (Narayanan and Zevenbergen 2015; B. Jones and Feamster 2015) .