4.7 Slutsats

Den digitala tidsåldern erbjuder forskare möjlighet att köra experiment som inte var möjligt tidigare. Inte bara kan forskare kör massiva experiment, kan de också dra nytta av den särskilda karaktären hos digitala experiment för att förbättra giltighet, uppskatta heterogenitet av behandlingseffekter och isolera mekanismer. Dessa experiment kan göras på helt digitala miljöer eller använda digitala enheter i den fysiska världen.

Som kapitlet har visat kan dessa experiment ske i partnerskap med kraftfulla företag, eller de kan helt göras av forskaren. du behöver inte jobba hos ett big techföretag för att driva ett digitalt experiment. Om du utformar ditt eget experiment kan du köra din variabelkostnad till noll, och du kan använda de tre R-ersätt, förfina och reducera-till-bygga etik i din design. Forskarnas ökande makt att ingripa i miljontals människor betyder att vi borde ha en motsvarande ökning av vår uppmärksamhet åt etisk forskningsdesign. Med stor kraft kommer stort ansvar.