5.4 obtención de datos distribuído

A colaboración masiva pode axudar coa obtención de datos, pero é complicado para garantir a calidade dos datos e enfoques sistemáticas para mostraxe.

Ademais de crear proxectos de computación humana e de chamadas abertas, os investigadores tamén poden crear proxectos de recollida de datos distribuídos. De feito, gran parte da ciencia social cuantitativa xa se basea na recopilación de datos distribuídos empregando persoal remunerado. Por exemplo, para recoller os datos da Enquisa Social Xeral, unha empresa contrata aos entrevistados para recoller información dos entrevistados. Pero, e se puidésemos obter dalgún xeito voluntarios como recolectores de datos?

Como os exemplos a continuación -desde ornitoloxía e espectáculos informáticos- a colección de datos distribuídos permite aos investigadores recompilar datos con máis frecuencia e en máis lugares do que antes eran posibles. Ademais, dados protocolos apropiados, estes datos poden ser suficientemente fiables como para ser utilizados para a investigación científica. De feito, para certas preguntas de investigación, a recopilación de datos distribuídos é mellor que calquera cousa que realistamente sexa posible cos recolectores de datos pagos.