1.5 Esbozo deste libro

Este libro progresa a través de catro grandes proxectos de investigación: observar o comportamento, facer preguntas, realizar experimentos e crear unha colaboración en masa. Cada un destes enfoques require unha relación diferente entre investigadores e participantes, e cada un permítenos aprender cousas distintas. É dicir, se pedimos preguntas ás persoas, podemos aprender cousas que non podiamos aprender simplemente observando o comportamento. Do mesmo xeito, se realizamos experimentos, poderiamos aprender cousas que non eran posibles só observando o comportamento e facendo preguntas. Finalmente, se colaboramos cos participantes, podemos aprender cousas que non puidemos aprender observándoas, facéndolles preguntas ou inscribíndolas en experimentos. Estes catro enfoques utilizáronse nalgunha forma hai cincuenta anos, e estou seguro de que todos aínda serán usados ​​nuns 50 anos a partir de agora. Despois de dedicar un capítulo a cada achegamento, incluíndo as cuestións éticas que suscita ese enfoque, dedicarei un capítulo completo á ética. Como se describe no Prefixo, vou manter o texto principal dos capítulos o máis limpo posible e cada un dos capítulos concluirá cunha sección titulada "Que ler despois" que inclúe información bibliográfica e apuntamentos importantes para máis detalles material.

Mirando cara diante, no capítulo 2 ("Comportamento de observación"), vou describir o que e como os investigadores poden aprender de observar o comportamento das persoas. En particular, centraréme en grandes fontes de datos creadas por empresas e gobernos. Ao absterse dos detalles de calquera fonte específica, describirei 10 características comúns das grandes fontes de datos e como afectan a capacidade dos investigadores de utilizar estas fontes de datos para investigación. Entón, vou ilustrar tres estratexias de investigación que se poden empregar para aprender con éxito a partir de grandes fontes de datos.

No capítulo 3 ("Preguntas"), comezarei mostrando o que os investigadores poden aprender ao superar os grandes datos preexistentes. En particular, mostre que ao facer preguntas ás persoas, os investigadores poden aprender cousas que non poden aprender facilmente só observando o comportamento. Para organizar as oportunidades creadas pola era dixital, revisarei o marco tradicional de erros de enquisa. Entón, vou mostrar como a era dixital permite novas aproximacións tanto para a mostraxe como para a entrevista. Finalmente, describirei dúas estratexias para combinar datos de enquisas e grandes fontes de datos.

No capítulo 4 ("Experimentos en execución"), comezarei mostrando o que os investigadores poden aprender cando van máis alá do comportamento observador e a facer preguntas sobre a enquisa. En particular, mostraré como os experimentos controlados aleatorios -onde o investigador intervén no mundo dun xeito moi específico- permiten aos investigadores aprender sobre as relacións causais. Compararei os tipos de experimentos que poderiamos facer no pasado cos tipos que podemos facer agora. Con ese antecedente, describirei as compensacións implicadas nas principais estratexias para a realización de experimentos dixitais. Finalmente, conclúo con algúns consellos de deseño sobre como podes aproveitar o poder dos experimentos dixitais, e describiré algunhas das responsabilidades que chegan con ese poder.

No capítulo 5 ("Creación de colaboración en masa"), vou mostrar como os investigadores poden crear colaboracións en masa (como o crowdsourcing e as ciencias do cidadán) para realizar investigacións sociais. Ao describir proxectos de colaboración masiva exitosos e proporcionando algúns principios clave de organización, espero convencelo de dúas cousas: primeiro, que a colaboración en masa pode ser aproveitada para a investigación social e, en segundo lugar, que os investigadores que usen a colaboración masiva poderán resolver problemas que anteriormente parecían imposibles.

No capítulo 6 ("Ética"), vou argumentar que os investigadores teñen un crecente poder sobre os participantes e que estas capacidades están cambiando máis rápido que as nosas normas, regras e leis. Esta combinación de poder crecente e falta de acordo sobre como se debe empregar ese poder deixa a investigadores ben intencionados nunha situación difícil. Para solucionar este problema, vou argumentar que os investigadores deberían adoptar unha visión baseada nos principios . É dicir, os investigadores deberían avaliar a súa investigación a través das regras existentes (que tomarei como dadas) e a través de principios éticos máis xerais. Describiré catro principios establecidos e dous marcos éticos que poden axudar a orientar as decisións dos investigadores. Finalmente, explicarei algúns retos éticos específicos que espero que os investigadores enfrontaranse no futuro e ofreceré consellos prácticos para traballar nunha área con ética inestable.

Finalmente, no capítulo 7 ("O futuro"), vou revisar os temas que se executan a través do libro e despois usalos para especular sobre temas que serán importantes no futuro.

A investigación social na era dixital combinará o que fixemos no pasado coas diferentes capacidades do futuro. Deste xeito, a investigación social estará formada por científicos sociais e científicos de datos. Cada grupo ten algo que contribuír, e cada un ten algo que aprender.