6.8 Conclusión

A investigación social na era dixital suscita novas cuestións éticas. Pero estes problemas non son insuperables. Se nós, como comunidade, podemos desenvolver normas e estándares éticos compartidos que sexan apoiados tanto polos investigadores como polo público, podemos aproveitar as capacidades da era dixital de maneira que sexa responsable e beneficiosa para a sociedade. Este capítulo representa o meu intento de avanzar nesa dirección, e creo que a clave será que os investigadores adopten un pensamento baseado nos principios, mentres que seguen a seguir as regras axeitadas.

Na sección 6.2, describín tres proxectos de investigación de idade dixital que xeraron debate ético. Entón, na sección 6.3 describín o que penso que é a razón fundamental para a incerteza ética na investigación social na era dixital: o aumento rápido do poder para que os investigadores observen e experimenten en persoas sen o seu consentimento ou mesmo a conciencia. Estas capacidades están cambiando máis rápido que as nosas normas, regras e leis. A continuación, na sección 6.4, describín catro principios existentes que poden orientar o pensamento: Respecto a persoas, beneficencia, xustiza e respecto polo dereito e polo interese público. Entón, na sección 6.5, resumiu dous amplos marcos éticos: consecuencialismo e deontoloxía que poden axudarche cun dos desafíos máis profundos aos que podes enfrontar: cando é apropiado que tomas medios éticamente cuestionables para acadar unha ética axeitada final. Estes principios e marcos éticos permiten avanzar máis alá do contido permitido polas normas existentes e aumentar a súa capacidade de comunicar o seu razonamiento con outros investigadores e ao público.

Con este antecedente, na sección 6.6, discutir catro áreas que son particularmente retadores para os investigadores sociais de idade dixital: consentimento informado (sección 6.6.1), comprensión e xestión de risco informativo (sección 6.6.2), privacidade (sección 6.6.3 ), e tomando decisións éticas ante a incerteza (sección 6.6.4). Finalmente, na sección 6.7, concluínme con tres consellos prácticos para traballar nunha zona con ética inestable.

En termos de alcance, neste capítulo centrouse na perspectiva dun investigador individual buscando coñecemento generalizável. Como tal, deixa fóra cuestións importantes sobre melloras no sistema de supervisión ética da investigación; preguntas sobre regulación da recollida e uso de datos por parte das empresas; e preguntas sobre a vixilancia masiva por parte dos gobernos. Esas outras cuestións son obviamente complexa e difícil, pero é a miña esperanza de que algunhas das ideas de ética na investigación será útil noutras contextos.