5.5 Creando a súa propia

Cinco principios para deseñar un proxecto de colaboración masiva: motivar os participantes, aproveitar a heteroxeneidade, centrar a atención, habilitar a sorpresa e ser éticos.

Agora que podería estar entusiasmado co potencial de colaboración en masa para resolver o problema científico, gustaríame ofrecerlle algúns consellos sobre como facelo realmente. Aínda que as colaboracións en masa poden ser menos coñecidas que as técnicas descritas en capítulos anteriores, como enquisas e experimentos, non son inherentemente máis difíciles. Debido a que as tecnoloxías que poderá aproveitar están a desenvolverse rapidamente, o consello máis útil que podo ofrecer está expresado en termos de principios xerais, en lugar de instrucións paso a paso. Máis específicamente, hai cinco principios xerais que creo que che axudarán a deseñar un proxecto de colaboración masiva: motivar aos participantes, aproveitar a heteroxeneidade, centrar a atención, habilitar sorpresa e ser ético.