5.3 Os concursos abertos

As chamadas abertas solicitan novas ideas para un obxectivo claramente especificado. Eles traballan en problemas onde unha solución é máis fácil de comprobar que crear.

Nos problemas de computación humana descritos no apartado anterior, os investigadores souberon resolver os problemas dados o suficiente tempo. É dicir, Kevin Schawinski podería clasificar a todos millóns de galaxias por si mesmo, se tiña tempo ilimitado. Ás veces, con todo, os investigadores enfrontan problemas onde o desafío non provén da escala, senón da dificultade inherente á propia tarefa. No pasado, un investigador que enfronta unha destas tarefas intelectualmente desafiantes podería pedir consellos aos compañeiros. Agora, estes problemas tamén se poden abordar creando un proxecto de chamada aberta. Podería ter un problema de investigación adecuado para unha chamada aberta se pensaches algunha vez: "Non sei como solucionar este problema, pero estou seguro de que alguén o fai".

En proxectos de convocatoria aberta, o investigador suscita un problema, solicita solucións de moita xente e logo elixe o mellor. Pode parecer estraño ter un problema que o reto e entregalo á multitude, pero espero convencelo con tres exemplos: un de ciencia da computación, un de bioloxía e outro de lei, que esta visión pode funcionar ben. Estes tres exemplos mostran que unha chave para crear un proxecto exitoso de chamadas abertas é formular a súa pregunta para que as solucións sexan fáciles de comprobar, aínda que sexan difíciles de crear. Logo, ao final da sección, describirei máis sobre como se poden aplicar estas ideas á investigación social.