5.5.3 atención Foco

Tendo en conta que atopou unha forma de motivar a participación e pode aproveitar os participantes con intereses e habilidades de gran alcance, o próximo gran desafío que ten como deseñador é centrar a atención dos participantes onde será o máis valioso, un punto Desenvolveuse extensamente no libro de Michael Nielsen Reinventing Discovery (2012) . Nos proxectos de computación humana, como o Galaxy Zoo, onde os investigadores teñen un control explícito das tarefas, o foco de atención é máis fácil de manter. Por exemplo, no Galaxy Zoo, os investigadores poderían ter mostrado cada galaxia ata chegar a un acordo sobre a súa forma. Ademais, na recopilación de datos distribuídos, tamén se pode usar un sistema de puntuación para enfocar aos individuos ao proporcionar a entrada máis útil, como se fixo en PhotoCity.