6.7.2 Pon-se no lugar de todo o mundo

Moitas veces os investigadores están tan centrados nos fins científicos do seu traballo que ven o mundo só a través desa lente. Esta miopía pode levar a un mal xuízo ético. Polo tanto, cando estea pensando no seu estudo, intente imaxinar como os seus participantes, outras partes interesadas relevantes e incluso un xornalista poderían reaccionar ao seu estudo. Esta toma de perspectiva é diferente do que imaxina como se sentiría en cada unha destas posicións. Máis ben, está intentando imaxinar como se sentirán estas outras persoas , un proceso que probablemente induce empatía (Batson, Early, and Salvarani 1997) . Pensar no seu traballo desde estas diferentes perspectivas pode axudar a prever problemas e mover o seu traballo a un mellor equilibrio ético.

Ademais, ao imaxinar o teu traballo desde a perspectiva dos demais, debes esperar que teñan probabilidades de fixar en escenarios vivos de peor caso. Por exemplo, en resposta ao contagio emocional, algúns críticos centráronse na posibilidade de que provocase o suicidio, un escenario de pouca probabilidade pero extremadamente vivo. Unha vez que as emocións das persoas foron activadas e se enfocan nos escenarios de peores situacións, poden perder por completo a probabilidade de que ocorra este peor caso (Sunstein 2002) . O feito de que as persoas poidan responder emocionalmente, con todo, non significa que debas despedirlos como desinformados, irracionales ou estúpidos. Todos deberiamos ser humildes dabondo para darse conta de que ningún de nós ten unha visión perfecta da ética.