6.6 Áreas de dificultade

Os catro principios éticos: o respecto das persoas, a bondade, a xustiza e o respecto polo dereito e polo interese público e os dous marcos éticos, o consecuencialismo e a deontoloxía, axudarán a razoar sobre os problemas éticos de investigación aos que se enfronta. Non obstante, en función das características da investigación en idade dixital descritas neste capítulo e baseadas nos debates éticos que consideramos ata agora, vexo catro áreas de especial dificultade: consentimento informado , comprensión e xestión de risco informativo , privacidade e toma de decisións. ante a incerteza . Nas seguintes seccións, vou describir estes catro problemas con máis detalle e ofrecer consellos sobre como manexalo.