6.7 Consellos prácticos

Ademais de principios éticos nobres, hai cuestións prácticas en ética na investigación.

Ademais dos principios e marcos éticos descritos neste capítulo, tamén me gustaría ofrecer tres suxestións prácticas baseadas na miña experiencia persoal realizando, revisando e discutindo a investigación social na era dixital: o IRB é un piso, non un teito ; pórche no calzado de todos ; e pensa na ética da investigación como continua, non discreta .