3.3.3 Custo

Enquisas non son libres, e esta é unha restrición real.

Ata agora, reparei brevemente o cadro de erros de enquisa total, que é o tema de tratamentos de longa duración (Weisberg 2005; Groves et al. 2009) . Aínda que este cadro é amplo, generalmente os investigadores ignoran un factor importante: o custo. Aínda que o custo -que se pode medir por tempo ou por diñeiro- raramente é discutido explícitamente por investigadores académicos, é unha verdadeira restrición que non debe ignorarse. De feito, o custo é fundamental para todo o proceso de investigación de enquisas (Groves 2004) : é a razón pola cal os investigadores entrevisten unha mostra de persoas en lugar de toda unha poboación. Unha devoción única para minimizar o erro ignorando completamente o custo non sempre nos nosos mellores intereses.

As limitacións dunha obsesión polo erro de redución son ilustradas polo proxecto histórico de Scott Keeter e colegas (2000) sobre os efectos das costosas operacións de campo na redución da non resposta nas enquisas telefónicas. Keeter e colegas realizaron dous estudos simultáneos, un empregando procedementos de contratación "estándar" e outro usando procedementos de contratación "rigorosos". A diferenza entre os dous estudos foi o esforzo que entrou en contacto cos enquisados ​​e incentivounos a participar. Por exemplo, no estudo con reclutamento "rigoroso", os investigadores chamaron aos fogares mostrados con maior frecuencia e durante un longo período de tempo e fixeron chamadas de resposta extra se os participantes negáronse inicialmente a participar. Estes esforzos extra producían unha taxa de non resposta máis baixa, pero engadían substancialmente o custo. O estudo utilizando procedementos "rigorosos" foi dúas veces máis caro e oito veces máis lento. E, ao final, ambos estudos produciron estimacións esencialmente idénticas. Este proxecto, así como as seguintes replicacións con resultados similares (Keeter et al. 2006) , deberían levar a preguntarse: estamos mellor con dúas enquisas razoables ou unha enquisa prístina? Que hai de 10 enquisas razoables ou unha enquisa prístina? Que hai de 100 enquisas razoables ou unha enquisa prístina? Nalgún momento, as vantaxes de custo deben superar as inquietudes vagas e non específicas sobre a calidade.

Como vou mostrar neste resto do capítulo, moitas das oportunidades creadas pola era dixital non se trata de facer estimacións que obviamente teñen un menor erro. Polo contrario, estas oportunidades consisten en estimar cantidades diferentes e facer estimacións máis rápidas e máis baratas, incluso con posibles erros maiores. Os investigadores que insisten nunha obsesión única coa minimización do erro a expensas doutras dimensións da calidade perderán oportunidades emocionantes. Dado este antecedente sobre o cadro de erro da investigación total, agora recorreranos a tres áreas principais da terceira era da investigación de enquisas: novas aproximacións á representación (sección 3.4), novas aproximacións á medición (sección 3.5) e novas estratexias para combinar enquisas con grandes fontes de datos (sección 3.6).