6.7.1 O IRB é unha planta, non un teito

Moitos investigadores parecen ter vistas contraditorias do IRB. Por unha banda, consideran que é unha burocracia abafadora. Con todo, ao mesmo tempo, tamén o consideran o último árbitro das decisións éticas. É dicir, moitos investigadores parecen crer que se o IRB o aproba, entón debe estar ben. Se recoñecemos as limitacións moi reais dos IRB tal e como existen actualmente (e hai moitos deles (Schrag 2010, 2011; Hoonaard 2011; Klitzman 2015; King and Sands 2015; Schneider 2015) entón nós, como investigadores, debemos asumir responsabilidades adicionais para a ética da nosa investigación. O IRB é un piso non teito, e esta idea ten dúas implicacións principais.

En primeiro lugar, o IRB é un piso significa que se está a traballar nunha institución que require a revisión do IRB, entón debería seguir esas regras. Isto pode parecer obvio, pero notei que algunhas persoas parecen querer evitar o IRB. De feito, se traballas en áreas eticamente inestables, o IRB pode ser un poderoso aliado. Se segues as súas regras, deberían estar detrás de ti, se algo falla coa túa investigación (King and Sands 2015) . E se non segue as súas regras, podería acabar por conta propia nunha situación moi difícil.

En segundo lugar, o IRB non é un teito significa que só cubrir os seus formularios e seguir as regras non é suficiente. En moitas situacións vostede como investigador é quen máis sabe sobre como actuar de forma ética. En última análise, vostede é o investigador e a responsabilidade ética está contigo; é o teu nome no papel.

Unha forma de asegurar que trates o IRB como un piso e non un teito é incluír un apéndice ético nos teus papeis. De feito, podes redactar o teu apéndice ético antes de que comience o teu estudo, para forzarche a pensar sobre como explicarás o teu traballo aos teus pares e ao público. Se se atopa incómodo ao escribir o seu apéndice ético, entón o seu estudo non pode acadar o equilibrio ético axeitado. Ademais de axudarche a diagnosticar o teu propio traballo, a publicación dos seus apéndices éticos axudará á comunidade investigadora a discutir cuestións éticas e establecerá normas axeitadas a partir de exemplos da investigación empírica real. A táboa 6.3 presenta traballos de investigación empírica que creo que teñen boas discusións sobre a ética da investigación. Non estou de acordo con todos os reclamos dos autores nestas discusións, pero todos son exemplos de investigadores que actúan con integridade no sentido definido por Carter (1996) : en cada caso (1) os investigadores deciden o que pensan que é correcto e o que está mal; (2) actúan en función do que decidiron, mesmo a custo persoal; e (3) mostran publicamente que están actuando en función da súa análise ética da situación.

Táboa 6.3: traballos con debates interesantes sobre a ética da súa investigación
Estudo Número emitido
Rijt et al. (2014) Experimentos de campo sen consentimento
Evitando dano contextual
Paluck and Green (2009) Experimentos de campo en países en desenvolvemento
Investigación sobre tema sensible
Problemas de consentimento complexo
Remediación de posibles danos
Burnett and Feamster (2015) Investigación sen consentimento
Equilibrar os riscos e os beneficios cando os riscos son difíciles de cuantificar
Chaabane et al. (2014) Implicacións sociais da investigación
Empregando ficheiros de datos filtrados
Jakobsson and Ratkiewicz (2006) Experimentos de campo sen consentimento
Soeller et al. (2016) Condicións violadas de servizo