3.7 Conclusión

A transición da idade analóxica á era dixital está creando novas oportunidades para os investigadores encuestados. Neste capítulo, argumentei que as grandes fontes de datos non reemplazarán as enquisas e que a abundancia de grandes fontes de datos aumenta -non diminúe- o valor das enquisas (sección 3.2). A continuación, resumiu o cadro de erros de enquisa que se desenvolveu durante as dúas primeiras épocas da investigación de enquisas e que pode axudar aos investigadores a desenvolver e avaliar os enfoques da terceira era (sección 3.3). Tres áreas onde espero ver oportunidades emocionantes son (1) mostraxe non probábel (sección 3.4), (2) entrevistas administradas por computadora (sección 3.5), e (3) ligando enquisas e grandes fontes de datos (sección 3.6). A investigación de investigación sempre evolucionou, impulsada polos cambios na tecnoloxía e a sociedade. Deberíamos abrazar esa evolución, mentres seguimos debuxando a sabedoría das épocas anteriores.