6.5 Dous cadros éticos

A maioría dos debates sobre ética na investigación reducir a desacordo entre consequencialismo e deontoloxía.

Estes catro principios éticos de Respecto a Persoas, Beneficencia, Xustiza e respecto do Dereito e do Interese Público son derivados en gran parte de dous cadros éticos máis abstractos: o consecuencialismo ea deontoloxía . A comprensión destes marcos é útil porque permitirá que identifique e motive unha das tensións máis fundamentais na ética da investigación: utilizar medios potencialmente antiético para alcanzar fins éticos.

O consecuencialismo, que ten raíces no traballo de Jeremy Bentham e John Stuart Mill, céntrase na toma de accións que levan a mellores estados do mundo (Sinnott-Armstrong 2014) . O principio de Beneficencia, que se centra en equilibrar o risco e os beneficios, está profundamente enraizado no pensamento consecuencial. Doutra banda, a deontoloxía, que ten raíces no traballo de Immanuel Kant, céntrase nos deberes éticos, independentemente das súas consecuencias (Alexander and Moore 2015) . O principio de respecto ás persoas, que se centra na autonomía dos participantes, está profundamente arraigado no pensamento deontolóxico. Unha forma rápida e ruda de distinguir os dous cadros é que os deontólogos se enfocan nos medios e os consecuencialistas céntranse nos extremos .

Para ver como funcionan estes dous cadros, considere o consentimento informado. Ambos os cadros poderían utilizarse para soportar o consentimento informado, pero por diferentes razóns. Un argumento consecuencial para o consentimento informado é que axuda a previr o dano aos participantes ao prohibir a investigación que non equilibre correctamente os riscos e os beneficios previstos. Dito doutro xeito, o pensamento consecutivo permitiría o consentimento informado porque axuda a previr os malos resultados dos participantes. Non obstante, un argumento deontolóxico para o consentimento informado céntrase no deber dun investigador de respectar a autonomía dos seus participantes. Dados estes enfoques, un consecuencialista puro podería estar disposto a renunciar ao requisito de consentimento informado nun escenario onde non houbese risco, mentres que un deontolóxico puro non podería.

Tanto o consecuencialismo como a deontoloxía ofrecen unha visión ética importante, pero cada un pode ser levado a extremos absurdos. Para o consecuencialismo, un destes casos extremos podería chamarse Transplante . Imaxina un médico que ten cinco pacientes morrendo de insuficiencia de órganos e un paciente saudable cuxos órganos poden salvar os cinco. Baixo certas condicións, permitirá a un médico consecuencial e, aínda que sexa necesario, matar ao paciente saudable para obter os seus órganos. Este foco completo nos extremos, sen ter en conta os medios, é defectuoso.

Do mesmo xeito, a deontoloxía tamén se pode levar a extremos incómodos, como no caso que podería chamarse Time bomb . Imaxina un oficial de policía que capturou un terrorista que sabe a localización dunha bomba de tempo que vai matar a millóns de persoas. Un policía deontolóxico non estaría para enganar a un terrorista para revelar a situación da bomba. Este foco completo sobre os medios, sen ter en conta os fins, tamén é defectuoso.

Na práctica, a maioría dos investigadores sociais implícitamente abrazan unha combinación destes dous marcos éticos. Ao notar esta mestura de escolas éticas, axuda a aclarar por que moitos debates éticos -que adoitan estar entre aqueles que son máis consecuencialistas e aqueles que son máis deontológicos- non realizan moito progreso. Os consecuencialistas xeralmente ofrecen argumentos sobre extremos-argumentos que non son convincentes para os deontólogos, que están preocupados polos medios. Do mesmo xeito, os deontólogos tenden a ofrecer argumentos sobre os medios, que non son convincentes para os consecuencialistas, que se enfocan nos fins. Os argumentos entre consecuencialistas e deontólogos son como dúas naves que pasan pola noite.

Unha solución a estes debates sería para os investigadores sociais desenvolver unha mestura consistente, moralmente sólida e fácil de aplicar de consecuencialismo e deontoloxía. Desafortunadamente, isto é improbable que suceda; Os filósofos loitaron por estes problemas durante moito tempo. Non obstante, os investigadores poden empregar estes dous marcos éticos -e os catro principios que implican- argumentar sobre retos éticos, aclarar compensacións e suxerir melloras nos deseños de investigación.