4.7 Conclusión

A era dixital ofrece aos investigadores a capacidade de realizar experimentos que non eran posibles antes. Non só pode investigadores realizar experiencias en masa, eles tamén poden aproveitar a natureza específica das experiencias dixitais para mellorar a validez, estimar a heteroxeneidade dos efectos do tratamento, e illar mecanismos. Estas experiencias poden ser feitas en ambientes totalmente dixital ou utilización de dispositivos dixitais no mundo físico.

Como demostrou o capítulo, estes experimentos pódense facer en colaboración con compañías poderosas, ou poden ser realizadas por completo polo investigador; non necesita traballar nunha gran empresa de tecnoloxía para realizar un experimento dixital. Se proxectas o teu propio experimento, podes manexar o teu custo variable a cero e podes usar as tres R's-substituír, refinar e reducir-para construír a ética no teu deseño. O crecente poder dos investigadores para intervir na vida de millóns de persoas significa que debemos ter un aumento correspondente na nosa atención no deseño ético da investigación. Cun gran poder vén unha gran responsabilidade.