6.7 Tswv yim tswv yim

Nyob rau hauv tas li ntawd mus rau high-minded homthawj, muaj tswv yim teeb meem nyob rau hauv kev tshawb fawb ethics.

Ntxiv rau txoj cai thiab kev coj zoo nyob hauv tshooj lus no, kuv kuj xav muab tswv yim tswv yim raws li kuv tus kheej kev ua, kev ntsuam xyuas, thiab kev sib tham txog kev tshawb fawb hauv digital age: IRB yog ib qho chaw, tsis yog lub qab nthab ; muab koj tus kheej tso rau hauv sawv daws tus kheej khau ; thiab xav txog kev tshawb fawb txog kev ncaj ncees li kev nruam ntej, tsis muaj kev txwv .