6.7 Praktyske tips

Neist heech-minded etyske prinsipes, binne der praktyske saken yn ûndersyk etyk.

Neist de etikale prinsipes en kaders dy't yn dit haadstik beskreaun wurde, wol ik ek graach trije praktyske tips oanbiede op basis fan myn persoanlike ûnderfining dy't it digitale leeftyd trochfiere, beoardielje en diskusje oer sosjaal ûndersyk: de IRB is in flier, net in plafond ; Set jo yn 'e oaren fan' e skuon ; en tinke oan ûndersiikse etika as kontinueel, net dreech .