6.7 Πρακτικές συμβουλές

Εκτός από την υψηλή-minded ηθικές αρχές, υπάρχουν πρακτικά ζητήματα στον τομέα της έρευνας ηθική.

Εκτός από τις αρχές δεοντολογίας και τα πλαίσια που περιγράφονται σε αυτό το κεφάλαιο, θα ήθελα επίσης να παρουσιάσω τρεις πρακτικές συμβουλές με βάση την προσωπική μου εμπειρία που διεξάγει, εξετάζει και συζητά την κοινωνική έρευνα στην ψηφιακή εποχή: το IRB είναι όροφος . βάλτε τον εαυτό σας στα παπούτσια όλων των άλλων . και να σκεφτούμε ότι η ηθική της έρευνας είναι συνεχής και όχι διακριτική .