6.7 Feumail tips

A thuilleadh air àrd-inntinn prionnsabalan eiticeil, tha cùisean practaigeach ann an rannsachadh modhannan.

A bharrachd air na prionnsabalan agus frèaman beusach a tha air am mìneachadh anns a 'chaibideil seo, bu mhath leam cuideachd trì molaidhean practaigeach a thairgse stèidhichte air an eòlas pearsanta agam a' toirt air adhart, ag ath-bhreithneachadh, agus a 'deasbad rannsachadh sòisealta san aois dhigiteach: tha an IRB na làr, chan e mullach ; cuir thu fhèin ann am brògan a h-uile duine eile ; agus a bhith a ' smaoineachadh mu bheusan rannsachaidh mar leantainneach, gun a bhith air leth .