6.7 Praktické tipy

Okrem vznešených etických princípov, existujú praktické problémy v oblasti výskumu etiky.

Okrem etických zásad a rámcov popísaných v tejto kapitole by som chcel ponúknuť aj tri praktické tipy založené na mojej osobnej skúsenosti s vykonávaním, prehodnocovaním a diskutovaním o sociálnom výskume v digitálnom veku: IRB je podlaha, nie strop ; vložte sa do topánok všetkých ostatných ; a myslieť na etiku výskumu ako kontinuálnu, nie diskrétnu .