6.7 Praktyczne wskazówki

Oprócz wysokich poglądach zasad etycznych, istnieją praktyczne zagadnienia etyki badań.

Oprócz zasad etycznych i ram opisanych w tym rozdziale chciałbym również zaoferować trzy praktyczne wskazówki oparte na moim osobistym doświadczeniu w prowadzeniu, recenzowaniu i omawianiu badań społecznych w erze cyfrowej: IRB to podłoga, a nie sufit ; postaw się w butach wszystkich innych ; i uważam etykę badań za ciągłą, a nie dyskretną .