6.7 เคล็ดลับการปฏิบัติ

นอกเหนือไปจากหลักการทางจริยธรรมมีจิตใจสูงมีปัญหาในทางปฏิบัติในจริยธรรมการวิจัย

นอกเหนือจากหลักจริยธรรมและกรอบที่อธิบายไว้ในบทนี้แล้วฉันยังต้องการนำเสนอเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์ 3 ข้อจากประสบการณ์ส่วนตัวของฉันในการทำทบทวนและอภิปรายเกี่ยวกับงานวิจัยทางสังคมในยุคดิจิทัล: IRB เป็นพื้นไม่ใช่เพดาน ; ใส่รองเท้าของทุกคน และ คิดว่าจริยธรรมในการวิจัยเป็นแบบต่อเนื่องไม่ใช่แบบไม่ต่อเนื่อง