6.7 Praktiki məsləhətlər

Yüksək fikirli etik prinsiplərə əlavə, tədqiqat etika praktiki məsələlər var.

Bu fəsildə təsvir olunan etik prinsiplərə və çərçivələrə əlavə olaraq, mən də rəqəmsal yaşda sosial tədqiqatların aparılması, nəzərdən keçirilməsi və müzakirəsi üzrə şəxsi təcrübəmə əsaslanan üç praktik məsləhət təklif etmək istərdim: İRB bir tavan deyil, bir mərtəbədir ; özünüzü hər kəsin ayaqqabılarına qoyun ; tədqiqat etikasını davamlı, diskret olmayan hesab et .