6.7 Praktiske tips

I tillegg til høy-minded etiske prinsipper, det er praktiske problemer i forskningsetikk.

I tillegg til de etiske prinsippene og rammene som er beskrevet i dette kapitlet, vil jeg også tilby tre praktiske tips basert på min personlige erfaring, gjennomføring, gjennomgang og diskusjon av sosial forskning i den digitale tidsalderen: IRB er et gulv, ikke et tak ; sett deg i alle andres sko ; og tenk på forskningsetikk som kontinuerlig, ikke diskret .