6.7 Pratik ipuçları

Alicenap etik ilkelere ek olarak, araştırma etiği pratik sorunlar vardır.

Bu bölümde açıklanan etik ilkeler ve çerçevelere ek olarak, dijital çağda sosyal araştırmayı yürüten, inceleyen ve tartışan kişisel deneyimime dayanarak üç pratik ipucu sunmak istiyorum: IRB bir tavan değil, bir kattır. ; kendinizi diğer herkesin ayakkabılarına koyun ; Araştırma etiğini sürekli değil, ayrık olarak düşünebilir .