6.7 Praktilised nõuanded

Lisaks õilis eetilised põhimõtted on praktilised probleemid eetika.

Lisaks käesolevas peatükis kirjeldatud eetilistele põhimõtetele ja raamistikele sooviksin pakkuda ka kolme praktilisi näpunäiteid, mis põhinevad minu isiklikel kogemustel digitaalajastu sotsiaalsete uuringute läbiviimisel, läbivaatamisel ja arutamisel: IRB on põrand, mitte ülemmäär ; pane ennast kõigi teiste kingadesse ; ja mõtle, et uurimistöö eetika on pidev, mitte diskreetne .