6.7 Praktiske tips

Ud over høj-minded etiske principper, der er praktiske problemer i forskningsetik.

Ud over de etiske principper og rammer, der beskrives i dette kapitel, vil jeg også gerne tilbyde tre praktiske tips baseret på min personlige erfaring med at gennemføre, gennemgå og diskutere social forskning i den digitale tidsalder: IRB er et gulv, ikke et loft ; sæt dig i alles andres sko ; og tænk på forskningsetik som kontinuerlig, ikke diskret .