6.7 Amaliy maslahatlar

Oliyjanob axloqiy tamoyillari bilan bir qatorda, tadqiqot axloqiy amaliy masalalar bor.

Ushbu bobda tavsiflangan axloqiy me'yor va me'yorlardan tashqari, men raqamli davrda ijtimoiy tadqiqotlar o'tkazish, tadqiq qilish va muhokama qilishda o'z tajribamga asoslangan holda uchta amaliy maslahat berishni istardim: IRB - bu zamin ; o'zingizni har kimning poyafzaliga qo'ying ; va izlanish etikasini uzluksiz emas, doimiy deb hisoblang .