6.7 Käytännön vinkkejä

Lisäksi ylevämielisiä eettisiä periaatteita, on olemassa käytännön asioita tutkimusetiikan.

Tässä luvussa esitettyjen eettisten periaatteiden ja kehysten lisäksi haluaisin tarjota myös kolme käytännön vinkkejä, jotka perustuvat henkilökohtaiseen kokemukseenni, joka johtaa, tarkastelee ja keskustelee sosiaalisen tutkimuksen digitaalisesta ajasta: IRB on lattia eikä katto ; laittaa itsesi kaikkien muiden kenkiin ; ja ajattele tutkimusetiikkaa jatkuvana, ei erillisenä .