6.7 Praktični savjeti

Pored visokog uma etičkih principa, postoje praktična pitanja u istraživanju etike.

Pored etičkih principa i okvira opisanih u ovom poglavlju, takođe bih želeo da ponudim tri praktična saveta na osnovu mog ličnog iskustva u sprovođenju, pregledavanju i diskusiji o društvenim istraživanjima u digitalnom dobu: IRB je pod, a ne plafon ; stavite se u sve ostale cipele ; i razmišljati o istraživačkoj etici kao kontinuiranu, ne diskretnu .