6.7 Consells pràctics

A més dels principis ètics magnànims, hi ha qüestions pràctiques en ètica de la investigació.

A més dels principis i marcs ètics descrits en aquest capítol, també voldria oferir tres consells pràctics basats en la meva experiència personal realitzant, revisant i debatent la investigació social en l'era digital: l'IRB és un pis i no un sostre ; posa't a les sabates de tothom ; i pensa en l'ètica de la recerca com a contínua, no discreta .