6.7 Практически съвети

В допълнение към възвишени етични принципи, има практически въпроси в етика на научните изследвания.

В допълнение към етичните принципи и рамки, описани в тази глава, бих искал да предложа три практически съвета, основаващи се на моя личен опит, провеждане, преглед и обсъждане на социалните изследвания в дигиталната ера: IRB е етаж, а не таван ; поставете се в обувките на всички останали ; и мислим, че научната етика е непрекъсната, а не дискретна .