6.7 Praktikal nga tips

Gawas pa sa mga high-hunahuna ethical nga mga baruganan, adunay praktikal nga mga isyu diha sa maayong pamatasan research.

Gawas pa sa mga prinsipyo sa pamatasan ug mga sumbanan nga gihulagway niini nga kapitulo, gusto sab ko nga mohatag og tulo ka praktikal nga mga sugyot nga gibase sa akong personal nga kasinatian nga pagpahigayon, pagsusi, ug paghisgot sa social research sa digital age: ang IRB usa ka salog, dili kisame ; ibutang ang imong kaugalingon sa sapatos sa uban ; ug maghunahuna sa mga panukiduki sa pagpanukiduki ingon nga padayon, dili discrete .