5.4 Distributed zbiranje podatkov

Mass sodelovanje lahko pomaga tudi pri zbiranju podatkov, vendar pa je zapleteno, da se zagotovi kakovost podatkov in sistematičnih pristopov za vzorčenje.

Poleg ustvarjanja človeških računov in projektov odprtega klica lahko raziskovalci ustvarijo tudi zbrane projekte zbiranja podatkov. Pravzaprav se veliko kvantitativnih družbenih ved že zanaša na zbiranje porazdeljenih podatkov s plačanim osebjem. Na primer, za zbiranje podatkov za Splošno družbeno raziskavo družba zaposluje anketarje za zbiranje informacij od anketirancev. Ampak, kaj, če bi nekako prostovoljci lahko prijavili kot zbiratelje podatkov?

Kot primeri spodaj iz ornitologije in računalništva kažejo, da porazdeljeno zbiranje podatkov omogoča raziskovalcem, da pogosteje zbirajo podatke in na več mestih, kot je bilo mogoče prej. Nadalje, glede na ustrezne protokole, so ti podatki lahko dovolj zanesljivi, da jih lahko uporabimo za znanstvene raziskave. Dejansko je za nekatera raziskovalna vprašanja porazdeljeno zbiranje podatkov boljše od vsega, kar bi bilo realno mogoče z plačanimi zbiralci podatkov.