5.4 Ukazuje zbieranie danych

Współpraca Mass może również pomóc w zbieraniu danych, ale jest to trudne do zapewnienia jakości danych i systematyczne podejście do pobierania próbek.

Oprócz tworzenia ludzkich obliczeń i projektów otwartego zaproszenia, naukowcy mogą również tworzyć projekty gromadzenia danych rozproszonych. W rzeczywistości duża część ilościowych nauk społecznych opiera się już na rozproszonym gromadzeniu danych przy użyciu płatnego personelu. Na przykład, aby zebrać dane do ogólnej ankiety społecznej, firma zatrudnia ankieterów do zbierania informacji od respondentów. Ale co, jeśli moglibyśmy w jakiś sposób pozyskać ochotników jako kolekcjonerów danych?

Poniższe przykłady - z ornitologii i informatyki pokazują, że rozproszone gromadzenie danych umożliwia badaczom gromadzenie danych częściej i w większej liczbie miejsc, niż było to możliwe wcześniej. Ponadto, biorąc pod uwagę odpowiednie protokoły, dane te mogą być wystarczająco wiarygodne, aby można je było wykorzystać do badań naukowych. W rzeczywistości w przypadku niektórych pytań badawczych rozproszone gromadzenie danych jest lepsze niż wszystko, co byłoby realistycznie możliwe dzięki płatnym kolektorom danych.