5.4 recollida de dades distribuïda

Col·laboració en massa també pot ajudar amb la recol·lecció de dades, però és difícil de garantir la qualitat de les dades i mètodes sistemàtics per a la presa de mostres.

A més de crear projectes de computació humana i de convocatòria oberta, els investigadors també poden crear projectes de recopilació de dades distribuïdes. De fet, gran part de la ciència social quantitativa ja es basa en la recopilació de dades distribuïdes amb personal remunerat. Per exemple, per recopilar les dades de l'Enquesta social general, una empresa contracta entrevistadors per recollir informació dels enquestats. Però, i si podríem obtenir d'alguna manera voluntaris com a recol·lectors de dades?

Com els exemples següents -des de l'ornitologia i la informàtica- mostren, la recopilació de dades distribuïda permet als investigadors recopilar dades amb més freqüència i en més llocs del que era possible anteriorment. A més, tenint en compte els protocols adequats, aquestes dades poden ser prou fiables com per ser utilitzades per a la investigació científica. De fet, per a determinades preguntes de recerca, la recopilació de dades distribuïdes és millor que qualsevol cosa que realistament sigui possible amb els col · lectors de dades pagades.