5.4 Distribuované sběr dat

Mass spolupráce může také pomoci při sběru dat, ale je to složité zajistit kvalitu dat a systematické přístupy k odběru vzorků.

Vedle vytváření lidského výpočtu a otevřených projektů volání mohou výzkumníci také vytvářet distribuované projekty sběru dat. Ve skutečnosti se většina kvantitativních společenských věd již spoléhá na distribuované shromažďování dat pomocí placených zaměstnanců. Například pro shromažďování údajů pro obecný sociální průzkum, společnost najme tazatele, aby sbíraly informace od respondentů. Ale co kdybychom mohli nějak dobrovolníky získat jako sběratele dat?

Jako příklady níže - z ornitologie a počítačové vědy - Shromažďování distribuovaných dat umožňuje výzkumníkům sbírat data častěji a na více místech, než bylo možné dříve. Dále s ohledem na vhodné protokoly mohou být tyto údaje dostatečně spolehlivé, aby mohly být použity pro vědecký výzkum. Ve skutečnosti je u některých výzkumných otázek shromažďování distribuovaných dat lepší než cokoli, co by bylo možné s placenými sběrateli dat.