5.4 Distributed pagkolekta ng data

Mass pakikipagtulungan ay maaaring din ng tulong sa pagkolekta ng data, ngunit ito ay mahirap hawakan upang masiguro na ang data ng kalidad at sistematikong pamamaraang sa sampling.

Bilang karagdagan sa paglikha ng mga tao na pag-compute at bukas na mga proyektong tawag, ang mga mananaliksik ay maaari ding lumikha ng mga ibinahagi na mga proyekto sa pagkolekta ng data. Sa katunayan, marami sa dami ng agham panlipunan ang nakasalalay sa ibinahagi sa koleksyon ng data gamit ang mga binayarang kawani. Halimbawa, upang kolektahin ang data para sa Pangkalahatang Panukala sa Panlipunan, ang isang kumpanya ay nagsasagawa ng mga tagapanayam upang mangolekta ng impormasyon mula sa mga sumasagot. Subalit, paano kung maaari tayong magkakasama ng mga boluntaryo bilang mga kolektor ng data?

Tulad ng mga halimbawa sa ibaba-mula sa ornithology at computer science-show, ipinamamahagi ng pagkolekta ng data ay nagbibigay-daan sa mga mananaliksik na mangolekta ng data nang mas madalas at sa higit pang mga lugar kaysa sa posibleng dati. Dagdag pa, binigyan ng angkop na mga protocol, ang mga datos na ito ay maaaring sapat na maaasahan upang magamit para sa siyentipikong pananaliksik. Sa katunayan, para sa ilang mga katanungan sa pananaliksik, ibinahagi ang pagkolekta ng data ay mas mahusay kaysa sa anumang bagay na magiging realistically posible sa mga bayad na mga kolektor ng data.