5.4 Distributed datu vākšana

Masu sadarbība var arī palīdzēt ar datu vākšanu, bet tas ir grūts, lai nodrošinātu datu kvalitāti un sistemātiskas pieejas paraugu ņemšanu.

Papildus cilvēku skaitļošanas un atklātu sarunu projektu radīšanai pētnieki var arī radīt izplatītus datu vākšanas projektus. Patiesībā liela daļa kvantitatīvo sociālo zinātņu jau ir balstīta uz izplatīto datu vākšanu, izmantojot apmaksātu personālu. Piemēram, lai apkopotu vispārējās sociālās aptaujas datus, uzņēmums uzņem intervētājus, lai apkopotu informāciju no respondentiem. Bet, ko mēs varētu, ja mēs varētu kaut kādā veidā iesaistīt brīvprātīgos kā datu vākotājus?

Kā tālāk minētie piemēri - no ornitoloģijas un datorzinātņu izstādes - izplatītā datu vākšana ļauj pētniekiem vākt datus biežāk un vairāk vietās, nekā tas bija iespējams iepriekš. Turklāt, ņemot vērā attiecīgos protokolus, šie dati var būt pietiekami ticami, lai tos varētu izmantot zinātniskiem pētījumiem. Faktiski dažiem pētījumu jautājumiem dalītā datu vākšana ir labāka nekā jebkas, kas reāli būtu iespējams ar maksas datu vākotājiem.