5.4 ເກັບກໍາຂໍ້ມູນການແຜ່ກະຈາຍ

ການຮ່ວມມືມະຫາຊົນຍັງສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ມີການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ, ແຕ່ວ່າມັນແມ່ນຍາກທີ່ຈະຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຂໍ້ມູນແລະວິທີການລະບົບການເກັບຕົວຢ່າງ.

ນອກເຫນືອຈາກການສ້າງໂຄງການການຄິດໄລ່ຂອງມະນຸດແລະໂຄງການການໂທເປີດ, ນັກຄົ້ນຄວ້າຍັງສາມາດສ້າງໂຄງການເກັບກໍາຂໍ້ມູນທີ່ແຈກຢາຍ. ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ, ວິທະຍາສາດສັງຄົມນິຍົມສ່ວນຫຼາຍແມ່ນອີງໃສ່ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຮັບການແຈກຢາຍໂດຍໃຊ້ພະນັກງານທີ່ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ, ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນສໍາລັບການສໍາຫຼວດສັງຄົມທົ່ວໄປ, ບໍລິສັດຈ້າງຜູ້ສໍາພາດເພື່ອເກັບຂໍ້ມູນຈາກຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມ. ແຕ່ວ່າ, ຖ້າພວກເຮົາສາມາດສະຫມັກອາສາສະຫມັກເປັນຜູ້ເກັບຂໍ້ມູນໄດ້ແນວໃດ?

ໃນຂະນະທີ່ຕົວຢ່າງຂ້າງລຸ່ມນີ້ຈາກການປະດິດສ້າງແລະວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ, ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນທີ່ແຈກຢາຍເຮັດໃຫ້ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດເກັບກໍາຂໍ້ມູນເລື້ອຍໆແລະໃນສະຖານທີ່ຫຼາຍກວ່າທີ່ຜ່ານມາ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຕາມຂໍ້ກໍານົດທີ່ເຫມາະສົມ, ຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້ສາມາດເຊື່ອຖືໄດ້ພຽງພໍທີ່ຈະໃຊ້ສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ. ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ສໍາລັບຄໍາຖາມຄົ້ນຄ້ວາໃດຫນຶ່ງ, ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນທີ່ແຈກຢາຍແມ່ນດີກ່ວາສິ່ງໃດທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້ທີ່ມີຜູ້ເກັບຂໍ້ມູນທີ່ຈ່າຍ.